Några av våra aktuella projekt


Padelhall i stockholm


Padelhall med kontor och parkeringsgarage i Sollentuna. Weconstruct har uppdraget att dimensionera och modellera stomkonstruktionen.

Logistikbyggnad i Enköping


Lagerlokal på 68 000 kvadratmeter varav 9 700 kvadratmeter är entresolplan. Weconstruct har huvudkonstruktöransvar och projekterar både grund och stålstomme

Femvånings kontorshus i Jönköping


Två kontorshus i fem plan i Jönköping. Här har Weconstruct har uppdraget att projekterastålstommen

Ny- och ombyggnation av skola i Mjölby


Nybyggnation av skola i KL-trä samt ombyggnation av befintlig skola i Mjölby. Som huvudkonstruktörer har Weconstruct ansvar för helheten där vi bland annat projekterat grundkonstruktionen och byggtekniska detaljer. Byggnaden certifieras som passiv hus.

Lagerbyggnader med kontorsdel


Två lagerbyggnader med kontorsdel i Värnamo som vi projekterar grund och stålstomme till.

Projektering av butik 


Projektering av butik och tillhörande tvätthallsanläggning. Här har vi uppdraget att ta fram konstruktionsritningar för grund och stomme.